Miten usein hierontaa kannattaa käyttää?

Tämä kysymys toistuu vastaanotollamme päivittäin, joten puretaanpa asiaa hiukan.

Hierontaa voidaan käyttää säännöllisesti, sarjana lyhyen aikavälin sisällä, satunnaisesti oireiden ilmettyä, silloin tällöin rentoutuakseen tai liikunnasta palautumiseen. Tapoja käyttää hierontaa on siis monia ja käyn näitä läpi siinä järjestyksessä mikä on meillä käyvien asiakkaiden osalta yleisintä.

Säännöllinen hieronnassa käyminen. Ihmiset, jotka ovat pitkän aikavälin kuluessa huomanneet oireiden säännöllisen ilmentymisen ja kokevat saavansa hieronnasta apua käyttävät hierontaa säännöllisesti useimmiten 2, 4, 6 tai 8 viikon välein. Kukin parhaaksi kokemallaan syklillä. Tämän tyyppisen ennaltaehkäisevän hieronnan tarkoitus on nimensä mukaisesti estää hyvin todennäköisesti uusiutuvia oireita. Oireena voi olla vaikkapa usein toistuva kova päänsärky. Hierontavälien pituus on hyvin yksilöllinen ja yleensä asiakkaat jotka säännöllisesti käyvät hieronnassa ovat kokemuksensa kautta havainneet tietyn hierontavälin sopivan parhaiten oireidensa tehokkaaseen ennaltaehkäisyyn.

Hierontaa sarjassa lyhyen aikavälin sisällä? Sarja tarkoittaa yleensä 2-3 hoitokertaa ja lyhyt aikaväli 1-2 viikkoa. Yleisesti taustalla on, että ollaan jo mahdollisesti yritetty ajan kanssa (kehon oma paranemisprosessi) oireita parantaa ja mahdollisesti kokeiltu lääkkeitä tai jotai muuta hoitomuotoa ilman merkittäviä tuloksia ja on päädytty kokeilemaan hieronnan tehoa. Tällöin käydään hieronnallisesti kehoa läpi oireiden vaatiman alueen mukaan. Palaudutaan hieronnasta ja tunnustellaan oireita 2-3 päivää ja tullaan uudelleen hoitoon. Pohditaan hoidon tehoa yhdessä asiakkaan kanssa ja mahdollisesti muokataan hoitosuunnitelmaa tarpeen mukaan. Jos hoito tuntuu tehoavan, voidaan hoitoa tarpeen mukaan jatkaa. Ellei apua oireisiin saada 2-3 kerran jälkeen voidaan sulkea pehmytkudoksen kitkat, kireydet yms. pois oireiden aiheuttajana ja etsiä apua toisaalta, kuten fysioterapeutilta.

Osa asiakkaistamme käy hoidossa vain kun isompia oireita on, kertaluontoisesti. Jo yhdestä kerrasta voi saada merkittävän avun oireisiin ja osa asiakkaista kokee saavansa hieronnasta jo yhdestä käyntikerrasta sen avun mitä hieronnalla voidaan saavuttaa. Iso osa näistä asiakkaista ilmaantuu vastaanotolle kerran-pari vuodessa ja useasti saman oireen kanssa hakien ensiapua oireisiinsa. Useat heistä toteavat hieronnan jälkeen, että olisi hyvä varmasti käydä useamminkin. Tämä voisi olla hyvä ratkaisu, mutta toisaalta juuri akuuteimmassa vaiheessa hieronnan tehoa voidaan mitata hyvinkin tarkasti jopa heti hieronnan jälkeen. Samalla voidaan myös saada suurin mahdollinen apu kun oireet ovat pahimmillaan. Tämän tyyppisessä tavassa käyttää hierontaa ei siis missään tapauksessa ole mitään väärää ja joillekkin tämä metodi antaa parhaan hoitovasteen.

Tarviiko hierontaan tullessa olla jotain erityistä vaivaa? Ei missään tapauksessa. Osa asiakkaistamme käyttää hierontaa puhtaasti rentoutuakseen. Hieronta on aikaa itselle niin henkisesti kuin fyysisestikkin. Tällöin hierontaa käytetään mielivaltaisesti juuri silloin kun on tarvetta ja niin useasti kuin hyvältä tuntuu. Rentouttavaa hierontaa voidaan myös hyvin käyttää säännöllisesti.

Urheilijoiden hieronnan tarve voi hyvin olla viikottaista.

Liikkuvat ihmiset käyttävät hierontaa ajoittain palautuakseen harjoitusrasituksesta. Useimmiten kovan harjoittelujakson aikana tai viikko-kaksi ennen kilpailusuoritusta kovan harjoitusjakson jälkeen. Toiset voivat valmistautua tehokkaammin muutamia viikkoja vaikkapa kympin juoksulle tai maratonille milloin hieronnalle on tarvetta muutamia kertoja. Jos harjoittelu on läpivuotista ja kilpailuja pitkin vuotta niin silloin säännölliselle hieronnalle on luonnollinen tarve.

Ei siis ole yhtä oikeaa tapaa käyttää eikä toistaa hierontaa. Painotamme aina asiakkaalle kehon kuuntelua hoidon jälkeen. Jos hoito auttaa, mutta oireita vielä esiintyy niin toista käsittelyä hetimmiten uudelleen. Jos hoitovaste taas oli neutraali niin anna toinen tai kolmaskin mahdollisuus jolloin hoitoa muutetaan ja etsi vasta sen jälkeen apua toisaalta ellei oireet helpota.

Hieronta on hyvin kokemusperäistä ja jokaisesta hoitokerrasta tulisi siis viisastua tavalla tai toisella niin asiakkaan kuin hierojankin. Käytä hierontaa siis hoito kerrallaan kehoa kuunnellen ja reagoi omien tuntemusten ja hierojan ohjeiden mukaan.

Oman aikasi hierontaan voit varata suoraan täältä.

Miten pitkän hieronta-ajan tarvitsen? Lue lisää täältä.

Klassisen- ja urheiluhieronnan eroista voit lukea täältä.

 

Hierontaa varaamassa, mutta miten pitkän ajan tarvitsen?

Siinäpä dilemma monilla asiakkaillamme. Käydäänpä asiaa lyhyesti läpi.

Hieronta-ajan pituus voidaan karkeasti määrittää hierottavan alueen mukaan. Tyypillisesti asiakkailta hierotaan jalat tai selkä kokonaisuudessaan tai sitten käydään yleisesti koko vartaloa läpi. Selälle tai jaloille tunti on hyvinkin riittävä aika. Koko vartalon hierontaan kannattaa ehdottomasti varata taas pisin mahdollinen aikamme eli 90 minuuttia.

Näissä yleistyksissä vedetään mutkia suoraksi aika reilusti. Muut yksityiskohtaisemmat asiat vaikuttavat hyvinkin paljon aikaan, jota hierontaan olisi hyvä varata. Yksi hyvin looginen hieronta-aikaan liittyvä asia on ihmisen koko. 155cm/50kg naisen selkä tulee varmasti hierottua hyvin jo 45 minuutin ajallakin. 200cm/120kg miehen selkään tunti uppoaa helpostikkin.

Toinen hyvin merkittävä asia on hieronnan tarve. Tällä tarkoitetaan sitä, minkälainen hieronta asiakkaalle tehdään. Kevyehkö palauttava hieronta koko vartalolle voidaan tehdä tunnissakin ihmisen koosta riippumatta. Tällöin käytetään kevyehköjä otteita ja otevalikoima ei ole niin monipuolista. Jos taas halutaan hyvin tarkkaa ja syvääkin käsittelyä niin pelkille jaloillekkin voidaan varata 90 minuutin aika.

Kaksi ensimmäistä hieronta-aikaan mainittua vaikuttavaa asiaa on luonteeltaan sellaisia, joita jokainen hierontaan tuleva pystyy itse arvioimaan ja tekemään oikeita päätöksiä. Kolmas tekijä onkin vaikeampi nimittäin anatominen ongelmanratkaisu. Otetaan esimerkiksi asiakas, joka tulee vastaanotolle ja ilmoittaa olkapäänsä olevan kipeä. Tällöin meidän hierojien täytyy ensin tutkia miten kipu provosoituu ja mistä kipu on peräisin. Tätä selvitetään haastattelulla ja mahdollisilla liiketesteillä. Tämän jälkeen olisi mietittävä mitkä lihakset mahdollisesti työskentelevät kivun aiheuttamassa liikkeessä ja tehtävä näistä johtopäätöksenä hoitosuunnitelma. Hoitosuunnitelmat voivat poiketa asiakkaiden omista visioista paljonkin.

Pidetään esimerkkinä tätä samaa asiakasta, jolla ongelmana on kipeytynyt olkapää. Yksinkertaisesti voitaisiin ajatella, että kipu voisi johtua olkalihaksesta itsestään. Olkalihas on yleensä kuitenkin hyvin ongelmaton. Toki olkalihasten väliltä löytyy yleensä epätasapainoja etu/takaolkalihaksen väliltä, mutta tähän emme hieronnallisesti pysty paljoa vaikuttamaan. Jos kipu on hyvin vaikeasti kuvailtavissa, kipualuetta ei pystytä osoittamaan tarkasti eikä oikein ole tiettyä tarkkaa liikettäkään, jossa kipu esiintyy niin silloin olisi hyvä käydä läpi kaikki olkaniveleen liittyvät lihakset. Tällöin hieronta-alue olisi koko selkä (puolieroittelu), kaula, rinta, olkapää ja olkavarsi. Tähän voisimme molempien olkapäiden osalta käyttää tunnin tai enemmän aikaa ihmisen koosta riippuen. Hoitoalue siis olisi paljon laajempi mitä asiakas on alkuun kuvitellut.

Useasti kipu voi olla seurausta myös jostain aivan muusta ongelmasta. Hyvänä esimerkkinä alaselän kiputilat, jolloin useasti tyydytään hierotuttamaan vain selkää. Useasti kuitenkin lantion asentoon vaikuttavat lihakset kuten pakarat ja reidet lonkankoukistajineen ovat syypää alaselän kiputilaan. Nykyisin lähtökohtana onkin laajempi ajattelu kuin, että keskityttäisiin tarkasti tiettyyn tarkasti rajattuun kipualueeseen.

Anatomista ongelmanratkaisua asiakkailta ei tietysti voi odottaa, mutta jos oireet ovat erikoisia ja samalla hierojalla ei ole aiemmin käyty niin ongelmaratkaisuun ja haastatteluun käytettävä aika kannattaa ottaa huomioon hieronta-aikaa varatessa. Ensimmäiseen kertaan olisi ehkä syytä varata 15 minuuttia pidempi aika. Ensimmäisen hoidon jälkeen hoitosuunnitelma on selkeämpi ja mahdollisia uusia käyntejä voidaan toistaa jatkossa lyhyemmälläkin hierojan ehdottamalla ajalla.

Lisäksi on hyvä muistaa hieronnan yksilöllisyys. Joillekkin niskan ja hartioiden satunnaiset kireydet voidaan hoitaa 15 min ajalla. Toisella sama homma voi vaatia syvällisempää ja tarkempaa 45 minuutin käsittelyä. Jokainen asiakas on siis yksilöllinen ja hoitovastetta on etukäteen vaikea arvioida tarkasti. Tämän takia pitää aina edetä hoito kerrallaan ja pyrkiä tekemään ennen / jälkeen analyysia. Asiakkaan palautetta ja hoitohistoriaa hyväksi käyttäen voidaan hoitosuunnitelmaa tarpeen mukaan muuttaa tulosten optimoimiseksi.

Ajan valitsemisesta ei kuitenkaan pidä tehdä rakettitiedettä ja isoa vahinkoa ei synny jos aika onkin 15 minuuttia liian lyhyt tai pitkä. Hyvä hieroja osaa sopeutua tilanteeseen ja tehdä hoidon siinä ajassa mitä on käytössä. Jos kuitenkin on vaikea päättää hieronta-ajan pituutta niin aina voi ottaa yhteyttä hierojaan ja konsultoida asiaa ammattilaiselta.

 

Etkö ole aiemmin käynyt hierojalla. Lue hieronnan perusteista lisää täältä.

Urheilu- ja klassisen hieronnan eroista voit lukea täältä.

Oman aikasi hierojalle löydät täältä.

Teemu vältti lääkkeet liikunnalla ja ruokavaliomuutoksilla

Useimmiten Personal Trainer asiakkaallamme on jonkinlainen kehonkoostumuksellinen tavoite. Joko kyseessä on painon pudotus tai lihasmassan kasvatus.

Mystinen urheiluhieronta

Mitä ihmeen hierontaa?

Asiaa kehonkoostumusmittauksista