Asiaa kehonkoostumusmittauksista

Kehonkoostumusta voidaan mitata useilla eri tavoilla. Pihtimittaus on näistä varmasti helpoin, halvin ja yleisin tapa. Pihtimittauksella mitataan rasvakudoksen paksuutta ihonalaisesta kerroksesta kehon eri osista. Pihdeillä puristetaan iho- ja rasvakudosta ja kudoksen paksuuden mukaan määritetään rasvan määrä kehossa. Tyypillisempiä mittauskohtia ovat olkavarsien etu ja takaosat, suoliluun harju (vyötärö) ja lapaluun alue. Varsinaisesti pihdeillä ei siis määritetä kehon koostumusta vaan pikemminkin kehossa olevan rasvan määrä. Mittaustuloksena käytetään rasvaprosenttia, joka on yleisesti se ihmisiä eniten kiinnostava yksikkö.

Kehonkoostusmittaus bioimpedanssimittarilla on viime vuosina tullut perinteisen pihtimittauksen rinnalle ryminällä. Syitä on monia. Mittarit ovat kehittyneet hyvin luotettavaksi. Mittauksen suorittaa aina kone eli inhimillistä mittausvirhettä ei voi tapahtua. Bioimpedanssimittarit mittaavat muutakin kuin rasvan määrää kehossa. Voimaharjoittelun määrän lisääntyessä ihmisiä on alkanut kiinnostamaan myös lihaskudoksen määrä. Tarkimmat mittauslaitteet erottelevat myös terveydelle erityisen haitallisen rasvan eli viskeraalisen rasvan määrän.

Mittaus laitteella on helppoa. Paljain käsin ja jaloin vaa’alle seisomaan minuutiksi ja tulokset on printattu paperille. Ainoastaan sydämentahdistin on rajoittava tekijä mittauksen tekemiselle. Mittaukset toimii yksinkertaistettuna siten, että hyvin pientä sähkövirtaa johdetaan raajojen välillä ja mitataan vastusta jonka sähkövirta on kokenut kulkemallaan matkalla. Eri solutyyppien tiedetään antavan tietty vastus, jonka mukaan pystytään määrittelemään tiettyjen solujen määrä sähkön kulkemalla matkalla.

Bioimpedanssimittareita on hyvin paljon eri tasoisia. Suomessa on pääosin InBodyn ja Tanitan valmistamia mittalaitteita. Meillä Vireässä on käytössä ollut InBody 720 kohta kolme vuotta. Mittauksia on tullut tehtyä n. 2000kpl ja puolet mittauksista on tullut käytyä myös hyvin tarkasti läpi asiakkaiden kanssa. Alla kuva mittaustuloksesta.

Mihin sitten käyttää kaikkea tätä dataa minkä kone suoltaa tuloslomakkeen muodossa? Pääasiassa mittauksia käytetään kehityksen seurantaan. Tämä on hyvä muistaa harkitessa mittauksen tekemistä. Paras aika mittaukselle on siis ennen kuin mitään aletaan tekemään ja seuraava mittaus on parasta tehdä kun oletettavasti jotain tuloksia on saatu aikaan. Jos tulokset ovat aikavälillä toivotunlaiset niin meidän ei ole syytä muuttaa mitään. Jos tulokset eivät ole sellaiset mitä toivoimme niin silloin on syytä käydä tarkasti mennyttä ajanjaksoa läpi. Mitä tehtiin, mitä jätettiin tekemättä, mitä olisi syytä muuttaa ja mikä pitää ennallaan jne. Mittausten on siis tarkoitus paljastaa kehitys niin hyvässä kuin pahassa. Useasti kuulee puhuttavan ettei voi vielä tulla ensimmäiseen mittaukseen koska mittaustulokset ovat oletettavasti huonot. Mittauksen hyötyjä ajatellen asia ei juuri enempää päinvastoin voisi olla.

Mittaus antaa meille myös ulkopuolisen palautteen kehittymisestä ja kehonkoostumuksesta. Se voi olla tarpeen, sillä oma silmämme ei välttämättä erota kehitystä. Jotkut sanovatki mittauksen olleen hyvin valaiseva niin hyvässä kuin pahassakin. Oli tulos mitä tahansa niin yleensä mittaus myös motivoi meitä.

Ensimmäinen mittaus kannattaa tehdä asiantuntijan analyysin kanssa. Vaikka tulokset ovat helposti ymmärrettävissä on siellä myös jotain kohtia jotka voivat antaa väärän kuvan mitattavalle. Asiantuntija osaa myös ohjata mitttavaa kohti omia tavoitteita. Mittaustulosten läpikäymiseen menee n. 15 minuuttia. Mittaukseen tullessa on myös hyvä muistaa mittaustuloksiin vaikuttavat asiat. Tuloksiin eniten vaikuttaa liikunta eli meidän olisi syytä mitata itsemme lepotilassa. Mittausta ennen ei siis liikuntaa saman päivän aikana. Myöskään vatsaa ei kannata ahtaa täyteen juuri ennen mittausta, sillä nautittu ruoka/juoma lisää painoamme ja vaikuttaa vatsaontelon kokoon. 3-4h isommasta ruokailusta tai jos halutaan hyvin tarkasti mitata niin paastotilassa aamulla ennen aamupalaa. Tärkeintä mittauksissa on kuitenkin se, että mittaustapa on aina vakio. Tule siis mittaukseen aina samoihin aikoihin päivästä. Samalla tavalla syöneenä. Ilman liikuntaa ja pidä huoli, että mittalaite on aina sama.

Vireä suosittelee mittausten tekemistä InBody 720 laitteella joka on markkinoiden tarkin laite. Lisäksi mittaukset maksavat laitteesta huolimatta suurinpiirtein saman verran. InBody 720 laitteita löytyy myös ympäri Suomea tasaisesti eli laitteen vakionti ei ole ongelma. Meillä Vireässä mittaus analyysilla ja laajalla ohjeistuksella kustantaa 50€, tulosten läpikäymisellä 30€ ja uusintamittaus, jossa mitattava voi itse vertailla omia tuloksiaan 20€. Oman aikasi voit varata vaikka heti nettivarauksemme kautta.

Kehokoostumusmittaus ei ole kaikki kaikessa, mutta se on hyvä lisä motivointiin ja kehityksen seurantaan niin urheilijoille kuin tavallisille ihmisillekkin.

Varaa oma aikasi kehonkoostumusmittaukseen tästä.